Life Alignment


Life Alignment

Life Alignment är en mycket kraftfull energiteknik som arbetar med hela människan. Allt vi upplevt i livet ligger lagrat i vårt undermedvetna. En del minnen eller trauman kan skapa blockeringar i kroppen och i sinnet på ett energimässigt plan. Dessa blockeringar kan då leda till exempelvis negativa beteende mönster och tankar, stress, smärta och sjukdom.

Life Alignment använder kroppens egen intelligens, den vet vad som behöver läkas för att du ska må bra och nå din fulla potential. Vi arbetar med det cellulära minnet och med hjälp av olika tekniker bland annat muskeltest, dessa tekniker talar om för oss var blockeringarna sitter i kroppen och vilka känslor som är kopplade till den historia där allt en gång började och som vi sedan fortsätter att spela upp. Vi styrs ofta av våra trosuppfattningar och inlärda tankeprogram och vi reagerar per automatik beteendemässigt på olika situationer utan att vara medvetna om varför, vi kan dessutom sällan kontrollera dessa beteenden, det har blivit ett mönster. Många människor arbetar mentalt med sig själva för att ändra på ett beteende men viljestyrkan räcker sällan till. Genom att höja energifrekvensen i de blockerade cellerna med hjälp av Life Alignment sker en omedelbar förändring och en djup transformation äger rum. Förändringen påverkar oss även medvetet och vi blir närvarande i oss själva och i nuet. När vi är närvarande blir läkningen bestående, vi håller då kvar de höga energierna och därför kan även symtom, smärta och sjukdom som varit kronisk eller långvarig helas. Vi får möjlighet att tänka och känna på ett på ett nytt medvetet sätt och de gamla tankemönstren och beteenden som vi helat under balanseringen försvinner. Därav får vi uppleva nya känslor som inte längre styr oss negativt. Vi får tillgång till vår egen styrka och vi påverkas inte längre lika mycket av omgivningen. Vi hittar oss själva och känner en inre balans och harmoni trots att livet pågår som vanligt.

Den fysiska, emotionella och andliga läkningen är inte separerad inom energimedicin, alla delar påverkar oss och bildar en helhet. Life Alignment jobbar med alla delar i oss. Healingen sker energimässigt och tillsammans med den känslomässig bearbetning som vi vägleder klienten igenom under själva balanseringen,  tar vi oss från trauma till läkning, från sjukdom till hälsa och till ett liv fullt av flöde som leder oss till vår sanna natur och vårt äkta jag. Life Alignment jobbar med själva grundorsaken till problemet, vi löser upp det som hindrar oss från fysisk, känslomässigt, psykologiskt välbefinnande och andlig tillväxt. Vi öppnar upp så vi kan leva i lösningen och nuet.

Life Alignment kan även användas för många olika tillstånd som trötthet, stress, smärta, nedstämdhet, lågt immunförsvar, depression, destruktiva familjemönster och beteenden, magbesvär, allergier, astma, utmattningsdepression, rygg och nackproblem. Listan kan göras lång. Life Alignment är till för den som vill leva sitt liv fullt ut och som är beredd att släppa in glädje, harmoni och expandera fullt ut.

Historik
Jeff Levin är grundaren till Life Alignment. Han har jobbat med alternativ medicin i över 40 år. Jeff är en internationellt känd healer och en världsledande auktoritet på området energimedicin. Hans resa började redan som barn när han intuitivt förstod och uppfattade världen bortom det tredimensionella tänkandet. Född och uppvuxen i Sydafrika började Jeff sitt yrkesverksamma liv som arkitekt men valde att följa sitt kall som healer. I mer än 30 år har Jeff åkt jorden runt helat, undervisat och inspirerat alla som deltagit på alla hans fantastiska och omvälvande workshops.
Life Alignments grundprinciper kommer från kvantfysiken, neurovetenskap, biologi, anatomi, fysiologi och andlig utveckling.

Tillvägagångssätt

Själva behandlingen tar ca 75 minuter, du är bokad 1 1/2 timma per behandlingstillfälle. Du ligger på rygg på en mjuk brits, fullt påklädd och terapeuten samlar in information genom muskeltest för att ta reda på var i kroppen blockeringarna finns och sedan hittar vi gemensamt den historia som skapat blockeringen och sedan ser vi det beteende mönster som en gång i tiden skapats och som vi fortsätter upprepa. Terapeuten har olika tekniker som vägleder klienten till att uppleva en ny känsla, varje balansering är upplevelsemässigt väldigt unik.
Många klienter upplever en omedelbar förändring under själva balanseringen, ofta en djup avslappning och många gånger en lätthet. Läkningen går väldigt djupt och kan ske omedelbart i och med att vi arbetar med kroppens högre intelligens. Vi använder speciella magnetkort som hjälper oss släppa de gamla energierna som blockerat oss och som dessutom öppnar upp för de nya högre energierna. 

Pris 1400kr/behandling.

Läs mer om Life Alignment på
www.lifealignmentsverige.se
www.lifealignment.com