Kraniosakral terapi


Kraniosakral terapi
Kraniosakral terapi stödjer kroppens egen naturliga läkningsprocess för att, så långt det är möjligt, återställa hälsa och balans. Det är en varsam behandlingsmetod som visat sig vara effektiv inom ett brett område av medicinska problem associerade med smärta och värk, stress, trauma, sjukdom och dysfunktion. På ett subtilt, men djupt sätt, närmar man sig läkande.

En helt frisk kropp uttrycker fria vävnadsrörelser. När det uppstått en obalans, som så småningom övergått i ett fysiskt symtom eller en emotionell påfrestning, är vävnadernas möjlighet att röra sig fritt begränsade. Och eftersom kroppens alla vävnader hänger samman genom ett nät av bindväv kan en obalans i en del av kroppen ge påverkan i en annan.

En kraniosakral terapeut har mycket goda kunskaper om kroppens anatomi och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet och har övat upp en skicklighet i att med sina händer registrera vävnadernas rörelsemönster. Terapeuten assisterar så att kroppen, så långt det är möjligt vid varje behandlingstillfälle, återgår till sina ursprungsrörelser. När kroppens olika vävnader fungerar i bättre harmoni med varandra skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att att börja läka sig själv.

Biodynamisk kraniosakral terapi
Det finns olika former av kraniosakral terapi. Den biodynamiska kraniosakralterapin är mer centrerad runt strukturell balans och integritet och finner en väg att få kroppen i jämnvikt genom mycket varsamma manipulationer. En biodynamisk kraniosakral terapeut har också denna kunskap men arbetar dessutom utifrån ett helhetsperspektiv för att stärka kroppens medfödda förmåga till hälsa. Terapeuten gör detta genom att hjälpa klienten till en djup avslappning och genom att förlita sig på en subtil, fysiologisk vågliknande rörelse. Rörelsen påminner om vår vanliga andning, den är bara mycket långsammare. Kroppen får då möjlighet att släppa de sätt att fungera som kan höra samman med trauma, sjukdom eller andra kroniska tillstånd. Förståelsen om hur man kan arbeta med mekanismen hos denna långsamma våg- eller andningsliknande rörelse kommer ur en djup kunskap om anatomi, embryologi och rörelser i vätska- och vår kropp består till stor del av vätska. Till detta läggs ett observerande, icke-värderande synsätt.

Lyssnande händer
Terapeuten "lyssnar" till klientens hela system med sina händer och hela sin varelse för att hjälpa kroppen komma ihåg sin ursprungliga förmåga till hälsa. Det terapeuten lyssnar efter är bland annat se embryologiska rörelsemönster, som en gång formade vår kropp och nu hjälper till att upprätthålla och förbättra vår hälsa. Terapeuten lyssnar också efter nervsystemets funktion, organ- och skelettrörelser samt bindvävssystemets rörelse, som hålls igång av kroppens samlade vätskesystem. Inom kroppens samlade vätskesystem finns subtila rytmer i olika lager och dessa rör sig i vågliknande mönster på samma sätt som vågor i havet och i alla andra vattensystem på jorden. Dessa vågrörelser hjälper till att föra ut näring och syre till kroppens alla celler och att transportera bort förbrukat material från cellerna. När denna transport fungerar optimalt ökar möjligheten till hälsa och välbefinnande.

En kraniosakral terapeut har mycket goda kunskaper om kroppens anatomi och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet och har övat upp en skicklighet i att med sina händer registrera vävnadernas rörelsemönster. Terapeuten assisterar så att kroppen, så långt det är möjligt vid varje behandlingstillfälle, återgår till sina ursprungsrörelser. När kroppens olika vävnader fungerar i bättre harmoni med varandra skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att att börja läka sig själv.

Historik
Andrew Taylor Still (1828-1917) är mannen bakom osteopati. Kraniosakral terapi har sin grund i denna filosofi. Dr Still upptäckte att han, genom att lägga händerna på människor, kunde förändra deras fysiologi. Han grundade osteopatin och utvecklade principer som kunde användas för att hjälpa människor till lindring och läkning av olika tillstånd. Still fann att allting i kroppen är förbundet genom bindvävslagren och att vilken störning som helst i något system kommer att påverka övriga.

En av dr Stills elever var William Garner Sutherland (1873-1954). Sutherland kom i sitt arbete underfund med att där fanns en subtil, förnimbar pendlande och vågliknande rörelse i kroppen. Dr Sutherland använde begreppet "Breath of life". Biodynamisk kraniosakrala terapeuter använder termen primära respirationen eller longtide för att beskriva den rörelse som liknar vår vanliga andning men är mycket långsammare och omfattar hela kroppen. Kraniosakrala terapeuter arbetar med flera lager av rytmer i vår kropp, primära respirationen är bra en av dem.
Benämningen kraniosakral terapi kommer från de latinska orden kranium (skalle) och sacrum (korsben). Från början omfattade behandlingen den så kallade kraniosakrala mekaniken., vilken består av kraniet och korbenet och förhållandet till höftben, ryggkotor, hjärnhinnor, hjärnan samt ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. Tack vare dr Sutherlands gedigna arbete finns idag en förståelse för hur man kan assistera hela människan till ett bättre hälsotillstånd.

Tillvägagångssätt

Själva behandlingen tar ca 50-60 minuter, du är bokad 1 timma per behandlingstillfälle. Du ligger på rygg på en mjuk brits, fullt påklädd i en mycket stilla och trivsam miljö. Många klienter upplever en mycket djup avslappning och är fascinerade av olika upplevelser som händer i kroppen trots den enorma lätthet och stillhet som samtidigt råder under en behandling. Kraniosakral behandling sker under lugna former för att skapa avslappning och en känsla av djup trygghet, vilket ger goda förutsättningar för förändringar och läkning.

Det är väldigt individuellt hur många behandlingar man behöver, beroende på vilka symtom man har och hur lång tid man haft besvären. De tre första behandlingarna sker oftast med ca två veckors mellanrum, därefter brukar behandlingsintervallen ligga på en gång per månad. Vi gör en utvärdering vid varje behandlingstillfälle. Efter första behandlingen har vi lättare att uttala oss om hur just din behandlingsplan ser ut. Det är ofta väldigt enkelt att bli motiverad att fortsätta med behandlingar efter det man mottagit sin första behandling, det är då man förstår på ett djupare plan vilken läkande kraft det finns i kropp och själ.

Man kan behandla många problem som uppstår i kropp och själ. Några exempel är stress, trötthet, huvudvärk, migrän, axel-, nack- och ryggbesvär, whiplash, diskbråck, kronisk smärta, koncentrationssvårigheter, fibromyalgi, pollen allergi, utmattningsdepression, tinnitus, magbesvär, inflammationer, nedstämdhet, depression, kraftlöshet.

Pris 1400 kr/behandling.